KL's Handicap- og Psykiatrikonference 28. november 2017

Tema: Rehabilitering – et fælles udgangspunkt

KL lancerede i maj 2017 det socialpolitiske udspil "Fælles om Fremtidens Socialpolitik". I udspillet slår vi fast, at rehabilitering skal være det fælles udgangspunkt i kommunernes arbejde på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet. Det stiller nye krav til kommunerne og til måden at samarbejde både med borgeren og mellem sektorer.

 

På KL's Handicap- og Psykiatrikonference 2017 får du nye perspektiver på og inspiration til, hvordan din kommune kan arbejde rehabiliterende i samarbejde med borgeren. Der vil bl.a. være oplæg og sessioner, der fokuserer på følgende spørgsmål:

  • Hvordan arbejder vi med og implementerer rehabilitering og recovery som grundelementer i den kommunale organisering?
  • Hvordan skabes god faglig ledelse og refleksion, der understøtter arbejdet frem mod en mere rehabiliterende tilgang?
  • Hvordan sikrer vi, at borgeren reelt er inddraget og del af sin egen rehabiliteringsproces?
  • Hvordan skal vi fremadrettet og på tværs af sektorer samarbejde om at hjælpe borgerne med at opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv?
  • Hvordan arbejder vi ud fra et rehabiliteringsperspektiv med sundhedsfaglige problematikker på det socialfaglige område? 

Målgruppe
Konferencen henvender sig til ledere og medarbejdere på handicap- og socialpsykiatriområdet, herunder kommunale ledere og medarbejdere i både myndighed og drift, politikere, medlemmer af de kommunale handicapråd, bruger- og pårørendeorganisationer såvel som øvrige aktører på området.

Kontakt vedr. Konferencen's

Faglige del:
Anna Gillett, konsulent - angi@kl.dk, 3370 3242

Praktiske del og deltagere:
Laila Jensen, sekretær -  lcj@kl.dk, 3370 3292

Stande : Sofie Helving, student - sohe@kl.dk, 3370 3278

Persondatapolitik