Temadag om Forebyggelse for Fremtiden - sæt forebyggelse på den politiske dagsorden i kommunen


Formål:

Formålet med temadagene er, at give viden og inspiration til og dele erfaringer om, hvordan forebyggelse kan sættes på dagsorden i kommunen.

 

Tid, sted og tilmelding

Vi afholder temadagen 5 gange med plads til 30 deltagere på hver temadag.


•Den 22.2.2018, kl. 10-15 i Vejle.
•Den 28.2.2018, kl. 10-15 i Aalborg.
•Den 2.3.2018, kl. 10-15 i København.
•Den 8.3.2018, kl. 10-15 i Køge.
•Den 11.4.2018 kl. 10-15 i Viborg,

 

På temadagen er der mulighed for morgenmad fra kl 9.30. Program og deltagerliste sendes ud en uge før.

 

Tilmeld dig her

 

Forberedelse

Som forberedelse til temadagen bedes du overveje følgende spørgsmål:
- Hvilke tidligere erfaringer har du med planlægning af møder for chefer og politikere mhp at sætte forebyggelsen på dagsordenen?
- Hvilke anledninger ser du i den kommende tid? (Fx politiske møder, ledelsesmøder, drøftelser med direktion mm.)

 

Målgruppe

Ledere, koordinatorer og konsulenter, som har ansvar for kommunens forebyggende og sundhedsfremmende indsats.

 

 

 

Kontaktpersoner:
Eva Burchard, konsulent, Center for Forebyggelse i praksis, KL, ebu@kl.dk

Karen Eriksen, konsulent, Center for Forebyggelse i praksis, KL, kae@kl.dk

 

 

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370

Persondatapolitik