Kursus: Klynger som erhvervspolitisk redskab

KL gentager sucessen fra efteråret og afholdet et et-dagskursus i brugen af klynger i den strategiske erhvervsudvikling i kommunerne.

 

Det danske klyngelandskab består af en række forskellige typer klynger, netværk og lokale samarbejder, der samler virksomheder i branchespecifikke, værdikæderelaterede eller geografisk bestemte alliancer. Men hvad er forskellen på virksomhedstilbuddet i de nationale innovationsnetværk overfor regionale klynger – og hvad med de helt lokale samarbejder? Hvad er de forskellige klyngetypers formålsbestemmelser og succeskriterier? Og hvordan bruger man aktivt de forskellige klynger som redskab i den kommunale erhvervsudvikling?

 

Kom og bliv klogere på det danske klyngelandskab og få konkrete bud på, hvordan man bruger såvel de nationale innovationsnetværk som de lokale samarbejder til gavn for det lokale erhvervsliv.

 

Blandt oplægsholderne er Internationalisation Manager Kaspar Nielsen fra Cluster Excellence Denmark, der er den nationale supportfunktion for innovative netværk og klynger i Danmark, og Lektor Mads Bruun Ingstrup fra SDU, der til dagligt forsker i klyngeudvikling og facilitering af virksomhedsnetværk. Endelig kan du møde repræsentanter fra et lokalt og en nationalt netværk.  

 

Kurset henvender sig primært til kommunale medarbejdere, der arbejder med erhvervsudvikling og erhvervsfremme, og som enten ikke allerede har kendskab til klynger som erhvervspolitisk redskab, eller som ønsker at lære mere.

 

Det foreløbige program for kurset findes under fanen 'Program' øverst på siden.

 

Tid og sted

Kurset afholdes den 7. marts i KL i København.

Kurset varer fra kl. 10.00 - 15.30.

 

Pris

Prisen for kurset er 1.850,- (ekskl. moms) og dækker indhold, materialer og forplejning

 

Tilmelding

Tilmeldingen er 100% økonomisk bindende. Tilmeldingsfrist er d. 21. februar.

 

Antal deltagere

Max. 50 deltagere efter først-til-mølle-princippet.

 

Afbud eller ændringer?

Hvis du er forhindret i at deltage eller har ændringer/kommentarer til din tilmelding, bedes du skrive til pesb@kl.dk.

Tilmelding er økonomisk bindende, men i tilfælde af afbud har du mulighed for at overdrage pladsen til en kollega efter aftale med pesb@kl.dk.

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 København S - 3370 3370

Persondatapolitik