Informationsmøde om effektiv drift af botilbud

Det er afgørende for kvaliteten og de samlede udgifter til det specialiserede socialområde, at de sociale botilbud til såvel børn som voksne drives effektivt. I forbindelse med regeringen og KL's moderniserings- og effektiviseringsprogram er der blevet lavet en analyse af 40 botilbud i ti kommuner. Analysen indikerer, at der er potentiale for at effektivisere driften af sociale tilbud, selv om potentialet varierer fra tilbud til tilbud og fra kommune til kommune.


Samtidig er der indsamlet eksempler på, hvordan de enkelte kommuner og botilbud har arbejdet – og fortsat arbejder - med at skabe en mere effektiv drift af tilbuddene. Det har ført til et inspirationskatalog med 35 gode eksempler på, hvordan der konkret kan arbejdes med at forbedre kvaliteten og effektiviteten.

 

Formålet med inspirationskataloget er at udbrede de gode erfaringer med effektivisering af driften til alle kommuner og det samlede botilbudsområde. Analysen og inspirationskataloget viser særligt tre tilgange til at op nå en mere effektiv drift.

 

  • Målrettet arbejde med dokumentation og arbejdets tilrettelæggelse
  • Målrettet arbejde med fælles funktioner på tværs af tilbud
  • Målrettet arbejde med ressourcestyring på tværs af tilbud

I forlængelse af den omtalte analyse er KL nu vært for en række informationsmøder, hvor du kan blive klogere på programmets resultater og få inspiration i forhold til effektiv drift af botilbud. Tilmeld dig her.

 

Informationsmøderne bliver afholdt:

D. 22. juni i kl. 9.30 - 12-30 i København, KL-Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S

D. 9. august kl. 9.30 - 12.30 i Aalborg, Comwell Aalborg, Vesterbro 9, 9000 Aalborg

D. 5. september 9.30 - 12.30 i Kolding, Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding 

D. 5. september 13.00 - 16.00 i Kolding, Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding

 

Prisen er 1.000 kr. pr. deltager. Der er rabat ved flere tilmeldinger samtidig: Tre deltagere for 2.500 kr. og 500 kr. i rabat pr. efterfølgende deltager.

 

Der vil være kaffe, the og vand samt en sandwich, der kan tages med.

 

Program:

Præsentation af rapport om effektiv drift af botilbud, KL's økonomiske sekretariat 

Præsentation af inspirationskatalog og særlig case kommune, KL's Konsulentvirksomhed

Metoder til at finde potentialet og realisere gevinsten, KL's Konsulentvirksomhed

 

Læs mere om MEP her.