KL's Ældrekonference 18. september 2018

Borgere med komplekse behov og komplekse borgerforløb udgør en stadig større udfordring for kommunernes ældreområde. Derfor sætter KL's Ældrekonference i år fokus på de problemstillinger og dilemmaer, der knytter sig til denne borgergruppe og hvorledes samarbejdet internt i kommunerne samt på tværs af sektorerne kan fremmes.

 

Årets tema: Komplekse borgerforløb

For at opnå en større forståelse af, hvorledes komplekse borgerforløb varetages bedst mulig og med højest grad af kvalitet, er det nødvendigt at få et indblik i, hvem borgerne med komplekse behov er og hvordan forskellige sektorer håndtere denne borgergruppe. På konferencen kan du derfor blandt andet høre om:

- Hvordan borgere med komplekse behov og komplekse borgerforløb ser ud

- Hvad der kendetegner komplekse borgerforløb i kommunalt regi, almen praksis og hospitalsregi

- Hvorledes det tværfaglig samarbejde omkring velfærdsopgaver kan forstærkes, når komplekse organisationer møder komplekse borgere

- Hvordan ledelse på tværs i sundhedsvæsenet kan skabe tværsektorielle forandringsprocesser

- Hvad der skal til for at skabe bedre forløb og kvalitet for borgere med komplekse behov i kommunerne

 

Tilmelding
Du kan tilmelde dig via menupunktet Tilmelding i toppen af denne side.

 

Stand på KL's Ældrekonference 2018
Ønsker I som virksomhed, kommune eller organisation, at præsentere jeres produkter eller projekter for konferencens deltagere på en stand på KL's Ældrekonference 2018, så læs mere på siden: http://tilmeld.kl.dk/aeldrekonference2018-stand

  
Nyhedsmail
Du kan tilmelde dig som abonnent på siden www.kl.dk/socialservice eller www.kl.dk/sundhed og modtage en nyhedsmail, når vi melder ud om nyheder og konferencer på social- og sundhedsområdet

Kontakt vedr.:

Faglig del: Fie Kjær Brinkmann - fibr@kl.dk - 3370 3049
Praktisk del: Laila Christine Jensen - lcj@kl.dk - 3370 3292