Stande på KL's Ældrekonference 2018

Nedenfor er en liste over tilmeldte stande til ældrekonferencen 2018, listen opdateres løbende:

 Beredskabsstyrelsen

 UCN, act2learn
 Copenhagen Game Lap
 Danske SOSU-skoler
 Det Danske Madhus
 Evondos A/S
 Fonden Novavi
 Guide2know
 KMD Nexus
 Komiteen for Sundhedsoplysninger
 Stop.nu, Pædagogisk Sikkerhed
 KvaliCare A/S
 MedCom
 Nordic Nutritions
 Psykiatri Plus
 Safe-Vent
 Sekoia
 Digirehab
 Styrelsen for patientsikkerhed
 Supermarkedet Intervare
 Systematic
 VAR Healthcare
 Dossiersolutions
 Viewcare

 

Har I lyst til at deltage med en stand?

Ønsker I som virksomhed, kommune eller organisation, at præsentere jeres produkter eller projekter for konferencens deltagere, så har I mulighed for at bestille en stand på KL's Ældrekonference den 18. september 2018.


Tilmelding

Tilmelding foregår via siden http://tilmeld.kl.dk/aeldrekonference2018-stand .

 

Kontakt vedr.:

Faglig del: Fie Kjær Brinkmann - fibr@kl.dk - 3370 3049
Praktisk del: Laila Christine Jensen - lcj@kl.dk - 3370 3292