KL's Ældrekonference 18. september 2018

I år med temaet:

"Den komkplekse borger"

 

KL's ældrekonference vil i år stille skarpt på 'den komplekse borger".

Hvem er de komplekse borgere? Og ser kommuner, regioner og praktiserende læger ens på disse borgere?

Konferencen vil præsentere den nyeste viden på området - og alle sundhedsvæsnets aktører inviteres til at give deres perspektiv på den komplekse borger. Samtidigt gives der konkrete bud på nye veje til bedre samarbejde på tværs af sundhedsvæsnet. 

 

Sæt X i kalenderen - dato er fastlagt til den 18. september 2018
Vi gælder os til at kunne byde jer velkommen til KL's Ældrekonference den 18. september 2018 på Hotel Comwell Kolding. Vi forventer at åbne op for tilmeldinger ultimo maj 2018.


Stand på KL's Ældrekonference 2018
Ønsker I som virksomhed, kommune eller organisation, at præsentere jeres produkter eller projekter for konferencens deltagere næste år, så har I mulighed for at blive skrevet op på en forhåndsadviseringsliste. Så sender vi en mail direkte til jer når vi åbner op for bestilling af stande til KL's Ældrekonference 2018.

Du kan sende en mail til student Axel Løppenthin alpt@kl.dk

  
Nyhedsmail
Du kan tilmelde dig som abonnent på siden www.kl.dk/socialservice eller www.kl.dk/sundhed og modtage en nyhedsmail, når vi melder ud om nyheder og konferencer på social- og sundhedsområdet

Kontakt vedr.:

Faglig del: Karen Marie Myrndorff - kmm@kl.dk - 3370 3489
Praktisk del: Laila Christine Jensen - lcj@kl.dk - 3370 3292

Persondatapolitik