KL's Ældrekonference 25. september 2017

KL's Ældrekonference 2017

Med alder følger også risiko for sygdom og risiko for flere samtidige og alvorlige livstruende sygdomme. Derfor sætter KL’s Ældrekonferencen i år fokus på det gode liv som ældre på trods af sygdom.

Tema: Det gode ældreliv trods sygdom

Med alder følger også risiko for alvorlig sygdom. Derfor sætter KL’s Ældrekonference i år fokus på det gode liv som ældre med sygdom.

På dette års Ældrekonference kan du bl.a. høre:

  • Hvorfor kommunerne skal interessere sig for forebyggelse blandt ældre med sygdom
  • Hvordan der kan skabes en tryg overgang fra sygehus til eget hjem
  • Hvilke erfaringer borgere har med patientrettet forebyggelse
  • Hvilke overvejelser raske ældre gør dig, hvis sygdom pludselig skal blive en del af hverdagen
  • Hvordan vi kan blive bedre til at snakke om døden
  • Hvordan vi kan understøtte, at de ældre valg om den sidste tid træffes på et oplyst grundlag
  • Hvordan andre kulturer ser på det at blive ældre og døden

Målgruppe
Konferencen henvender sig til kommunale ledere, specialister, nøglepersoner, politikere og andre med interesse for det kommunale ældreområde.

Kontakt vedr.:

Faglig del: Karen Marie Myrndorff - kmm@kl.dk - 3370 3489
Praktisk del: Laila Christine Jensen - lcj@kl.dk - 3370 3292
Stande: Katarina Rajic - kara@kl.dk - 3370 3224

Persondatapolitik