KL's Ældrekonference 25. september 2017

Tema: Det gode ældreliv trods sygdom

 

Med alder følger også risiko for sygdom og risiko for flere samtidige og alvorlige livstruende sygdomme. Derfor sætter KL’s Ældrekonferencen i år fokus på det gode ældreliv trods sygdom.

 

På dette års Ældrekonference kan du bl.a. høre:

  • Hvorfor kommunerne skal interessere sig for forebyggelse blandt ældre med sygdom
  • Hvordan der kan skabes en tryg overgang fra sygehus til eget hjem
  • Hvilke erfaringer borgere har med patientrettet forebyggelse
  • Hvilke overvejelser raske ældre gør sig, hvis sygdom pludselig skal blive en del af hverdagen
  • Hvordan vi kan blive bedre til at snakke om døden
  • Hvordan vi kan understøtte, at de ældre træffer et valg om den sidste tid på et oplyst grundlag
  • Hvordan andre kulturer ser på både det at blive ældre og døden

Målgruppe
Konferencen henvender sig til kommunale ledere, specialister, nøglepersoner, politikere og andre med interesse for det kommunale ældreområde.

Kontakt vedr.:

Faglig del: Karen Marie Myrndorff - kmm@kl.dk - 3370 3489
Praktisk del: Laila Christine Jensen - lcj@kl.dk - 3370 3292
Stande: Katarina Rajic - kara@kl.dk - 3370 3224

Persondatapolitik