Temadag om ABC for mental sundhed

Temadagen tager afsæt i foreløbige erfaringer fra partnerskabsprojektet ABC for mental sundhed, hvor en række kommuner, organisationer, foreninger, NGO'er og forskere er gået sammen for at finde ud af, hvordan vi (som samfund) skaber de bedste betingelser for, at alle uanset udgangspunkt har mulighed for at gøre noget aktivt, at gøre noget sammen og at gøre noget meningsfuldt.

 

Formålet med temadagen er at dele viden og erfaringer om, hvordan kommune og civilsamfund sammen kan styrke trivsel og fællesskaber gennem ABC for mental sundhed som forståelsesramme.

 

Målgruppe
Kommunale ledere, konsulenter, frivillighedskoordinatorer og andre med fokus på at fremme trivsel og mental sundhed.

 

Tid. sted og tilmelding

Temadagen afholdes tre gange forskellige steder i landet:
• Frederiksberg den 14. september, K.U.B.E, Dirch Passers Allé 4, 2000 Frederiksberg.
• Aalborg, den 20. september, Sundheds- og kvarterhuset, Fyrkildevej 7, 9220  Aalborg Øst.
• Odense, den 21. september, Phønix, Odense Kommunes Uddannelsescenter, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

 

Temadagen er fra klokken 10-15, med morgenmad fra klokken 9:30. Deltagelse i dagen er gratis, tildeling af pladser er efter 'først til mølle princippet', og der er plads til 30 deltagere på hver af temadagene. Tilmelding senest to uger før afholdelse. Program og deltagerliste sendes ud til deltagerne senest en uge før.

 

Tilmeld dig her

 

Kontaktperson

Lisbeth Holm Olsen, Center for Forebyggelse i praksis, KL, llo@kl.dk

 

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370