Køb en stand

 

TEKNIK & MIJLØ '18 er KL's store politiske konference for kommunalpolitikere og beslutningstagere på teknik- og miljøområdet i landets kommuner. Konferencen afholdes i 2018 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Aarhus den 12-13- april.  

 

At være standeholder på Teknik og Miljø '18 er en unik mulighed for via køb af standplads at få kontakt og dialog med de vigtigste beslutningstagere på det kommunale teknik- og miljøområde.

 

Deltagerne på konferencen er både politikere (ca. 60%), kommunale chefer (ca. 30 %), rådgivere og interesseorganisationer (ca. 10%). Vi forventer ca. 600 deltagere til konferencen.

Deltagerne mødes og diskuterer, videndeler og skaber netværk for at styrke hinanden og kommunerne. Da overvægten af deltagere er politikere, får du som standholder en unik mulighed for at komme i kontakt med dem, der bestemmer i kommunerne.

 

Temaet for konferencen er fælles løsninger. Fælles løsninger handler om, at gode løsninger findes i fællesskaber mellem kommunerne og i fællesskaber på tværs af velfærdsområderne. Der findes gode og nye løsninger når vi arbejder på tværs af fagligheder og i fællesskaber mellem det offentlige og det private. Programmet veksler mellem plenumsessioner, tværgående møder, udflugter og temamøder.

 

I år er det mulighed for at købe tre forskellige standepakker. Vi skelner mellem præmiumudstillere, udstillere og café-stande.

 

 

Præmium (kun 6 pladser)

Som præmiumudstiller får du en stand på 9 kvm centralt placeret i standområdet. Du får dit logo på TEKNIK & MILJØ ´18 hjemmesiden, samt på bagsiden af den trykte programoversigt, der bliver delt ud til deltagerne på konferencen. Du bliver omtalt som præmiumudstiller i stande-informationsmaterialet, og har mulighed for at deltage på en udflugt sammen med deltagerne efter eget valg. Her er der en unik mulighed for at tale med deltagerne under mere uformelle rammer.

Præmiumudstillere kan deltage med 3 personer på konferencen.

 

Prisen for at være præmiumudstiller er 29.900 kr. ex moms.

Mulighed for tilkøb af aftenarrangement med middag for 850 kr. ex moms.

 

 

Udstiller

Som udstiller får du en stand på 6 kvm. Valg af standplads sker efter først til mølle.

Udstillere kan deltage med 2 personer på konferencen.

 

Prisen for at være udstiller er 16.900 kr. ex moms.
Mulighed for tilkøb af aftenarrangement med middag for 850 kr. ex moms.

 

For begge typer af udstillere gælder desuden, at interesserede udstillere vil kunne deltage i frokosten på dag 1 sammen med deltagerne, samt til middagen dag 1 (middagen tilkøbes separat), samt deltage på temamøder sammen med deltagerne på dag 2. Hver udstiller kan vælge ét temamøde, hvor du som udstiller enten kan uddele salgsmateriale i lokalet inden temamødet starter ELLER stå udenfor for døren til temamødet og uddele materiale til de tilhørende efter temamødet er slut.

 

Som udstiller har du mulighed for at lave konkurrencer i din stand, og udlodde en præmie. Der vil være præmieuddeling på dag 2, hvor vinderne udtrækkes.

 

 

Café-stande

Som udstiller får du en stand med et cafebord, som er placeret ved indgangen i tilknytning til resten af standeområdet og KL's sekretariat.

Café-udstillere kan deltage med 1 person på konferencen.

 

Prisen for at være udstiller med cafe-stand er 9,900 kr. ex moms.

Mulighed for tilkøb af aftenarrangement med middag for 850 kr. ex moms.

 

 

Kontakt

Er du interesseret i at købe en stand eller har du spørgsmål om standene på konferencen, er du velkommen til at kontakte Lennart Christoffersen på LECH@kl.dk

Radisson Blu Scandinavia Hotel - Margrethepladsen 1 - 8000 - Aarhus C - 86 12 86 65
Persondatapolitik