Program

Program for torsdag den 17. og fredag den 18. maj 2018

Du kan downloade hele programmet i pdf nederst på denne side

 

TORSDAG DEN 17. MAJ 2018

 

10:00 Velkomst og åbning af konferencen

  Formænd for KL's Sundheds- og Ældreudvalg samt KL's Socialudvalg

  Konferencens ordstyrer: Lene Johansen, Journalist

 

10.20 Tema: Sæt strategisk retning for udviklingen af social- og sundhedsområdet

 

10.20 Styrk det strategiske arbejde i kommunerne – Ledelseskommissionens anbefalinger

  Allan Søgaard Larsen, formand, Ledelseskommissionen

 

10.50 Hvordan sætter vi retning for udvikling af social- og sundhedsområdet?

  Medlemmer af KL's Sundheds- og Ældreudvalg samt KL's Socialudvalg

  Allan Søgaard Larsen, formand, Ledelseskommissionen

 

11.10 Pause

  Besøg standende og guidede ture i udstillingsområdet (for de, der har tilmeldt sig denne mulighed)

 

11.40 Tema: Flere børn og unge med psykiske problemstillinger – hvordan vendes udviklingen?

 

11.40 Hvorfor kommer der flere børn og unge med psykiske problemstillinger? 

  Carsten Obel, professor, Aarhus Universitet

 

12.05 Hvad skal der til for at løfte området?

  Organisationer og repræsentanter fra området

 

12.30 Mål for socialområdet fremadrettet

  Mai Mercado, børne- og socialminister

 

12.45 Frokost

 

13.45 Løsningsgallerierne – hør om andre kommuners gode erfaringer

  Besøg Forums løsningsgalleri fyldt med konkrete idéer og input og hent inspiration fra andre kommuners gode erfaringer og indsatser.

  Der er gallerier inden for disse temaer:

   • Ældreområdet
   • Sundhedsområdet
   • Handicapområdet
   • Psykiatriområdet og udsatteområdet

14.45 Pause

  Besøg standene og guidede ture i udstillingsområdet (for de, der har tilmeldt sig denne mulighed)

 

15.15 Tema: Perspektiver og mål for sammenhængsreformen

 

 

16.10 Tema: Hvad sætter dagsordenen på socialområdet?

 

16.10 "Udsat for pressen" – hvad sætter dagsordenen på socialområdet?

  Ulrik Holmstrup, journalist og forfatter til bogen "Udsat for pressen"

 

16.40 Hvordan navigerer man på et socialområde med flere dagsordener?

          Organisationer og repræsentanter på området

 

17.00 Dagens program er slut!

 

19.30 Aftenarrangement med spisning

  
 

 

FREDAG DEN 18. MAJ 2018

 

09.00 Morgensang

 

09.10 Tema: Flere krav til kommunernes sundhedsindsatser

         

09.10 Borgerne har ordet: Borgernes møde med det nære sundhedsvæsen

 

09.20 Udvikling af Det nære sundhedsvæsen – hvilke forventninger stilles til kommunerne?

  Søren Brostrøm, direktør, Sundhedsstyrelsen

 

09.30 Hvordan løfter vi sammen opgaverne i borgerens nærmiljø?

  Politiker fra Danske Regioner                 

  Formand for KL's Sundheds- og Ældreudvalg

 

10.10 Pause

  Besøg standende og guidede ture i udstillingsområdet (for de, der har tilmeldt sig denne mulighed)

 

10.40 Tema: Teknologi og digitalisering er en integreret del af social- og sundhedsområdet

         

10.40 Hvilke teknologier er modne til drift – og hvad kræver det?

  Christian Graversen, adm. direktør, Welfare Tech

 

10.55 Hvordan styrker vi den borgernære velfærd med digitalisering og velfærdsteknologi?

  Pia Gjellerup, direktør, Center for offentlig innovation

 

11.15 Hvordan bliver digitalisering og teknologi en del af servicen til borgerne?

  Medlemmer af KL's Sundheds- og Ældreudvalg samt KL's Socialudvalg

  Karen Stæhr, sektorformand, FOA

  Pia Gjellerup, direktør. Center for offentlig innovation.

  Christian Graversen, adm. Direktør, Welfare Tech

 

11.30 Sådan omsættes konferencens temaer til handlinger, som borgerne kan mærke!

  Annemette Digmann, selvstændig ledelsesforsker

         

12.00 Tak for denne gang! – Take-away-frokost ved udgangen


Faglige del: Konsulent Andreas Schløer Madsen, ansm@kl.dk, 3370 3153 / Chefkonsulent Jacob Meller Jacobsen, jjc@kl.dk, 3370 3852

Praktiske del: Chef­sekretær Pernille Rasmussen, plp@kl.dk, 3370 3391

Standområdet: Udstillerkoordinator Sofie Helving, sohe@kl.dk, 3370 3278

 

Er du interesseret i at deltage med en stand på KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum 2018, kan du læse mere her og booke en stand: http://tilmeld.kl.dk/udstillereforum2018

 

Persondatapolitik