Erhvervstræf 2018

Erhvervstræf 2018 er et maskinrum for kommunale medarbejdere, der arbejder med erhvervsudvikling og erhvervsfremme. Erhvervstræf sætter rammerne for at du sammen med kollegaer fra andre kommuner kan arbejde med relevante problemstillinger om den kommunale erhvervsudvikling og erhvervsfremme.

 

På dagen vil vi lægge ud med at sætte fokus på det nye erhvervsfremmesystem, vi formentlig i maj 2018 vil kunne se konturerne af. Det sker når Udvalgsformand for Forenklingsudvalget, Claus Juhl, præsenterer de anbefalinger udvalget afleverer til regeringen i begyndelsen af 2018.

 

Ellers er dagen tilrettelagt netop som arbejdsrum, så der er fokus på inddragelse og deltagelse fremfor envejskommunikation. Deltagelsen skal gøre det muligt at komme et spadestik dybere med de områder, vi sætter fokus på. Og så det er vigtigt, at man kan tage noget med hjem. Derfor vil også være lejlighed til at hente konkrete input til egen praksis i rådgivercaféen i løbet af eftermiddagen.

 

Det endelige program er på plads, og kan findes under fanen "Program" ovenfor.

 

Målgruppe

Arrangementet henvender sig til administrative medarbejdere, som interesserer sig for erhvervsudvikling og erhvervspolitiske problemstillinger i kommunerne, herunder:

  • Direktører (kommunal eller erhverv, udvikling, etc.)
  • Direktører og chefer i business regioner og erhvervsråd
  • Erhvervschefer og erhvervskonsulenter

Idet formålet er at arbejde med løsninger på vækstproblematikken på tværs af forvaltningsområder, er målgruppen også i høj grad kommunale repræsentanter fra andre dele af forvaltningen, fx fra job & beskæftigelse, teknik & miljø, uddannelse, kultur, etc. Desuden henvender arrangementet sig til regioner, ministerier og styrelser, erhvervslivet, erhvervsorganisationer og øvrige personer med vækst- og erhvervsinteresser.

 

Hvornår

Onsdag den 16. maj 2018

 

Sted

Mogens Dahl Koncertsal

Snorresgade 22

2300 København S

 

Pris

1.945.- kr. ekskl. moms

 

Tilmeldingsfrist

Fredag den 4. maj 2018.

 

Antal deltagere

200. Tilmelding efter først-til-mølle-princippet.

 

Tilmelding

Du kan tilmelde dig ved at klikke på fanen "Tilmelding" ovenfor. Tilmelding er økonomisk bindende, men der er mulighed for at overdrage pladsen til en kollega efter aftale med KL.

 

Yderligere information

Praktiske og indholdsmæssige spørgsmål kan rettes til specialkonsulent Mette Skovbjerg, mesk@kl.dk, 3370 3253  / konsulent Pernille Stentebjerg, pesb@kl.dk, 3370 3746.

 

 

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370

Persondatapolitik