Foreløbigt program

9.30 Velkomst v. KL

 

Tema: Sammenhængende ungeindsats

 

9.45 – 10.15 Historisk overblik over ungegruppen og deres udfordringer   v/Jan Rose Skaksen, forskningschef i Rockwool Fonden

 

10.15 – 10.45 Hvad betyder den nye FGU-aftalen for beskæftigelsesindsatsen v/ Anne Vang, direktør for børne- og socialområdet i Ballerup Kommune

 

10.45- 11.15 Pause

 

Erfaringsudveksling:

Hvordan kan man gribe opgaven an? Fem kommuner fortæller om deres praksis og erfaringer. Du har som deltager mulighed for at høre to kommuner.

 

12.15-13.15 Frokost

 

Hvad sker der i hjernen når man er ung, arbejdsløs eller bliver stillet overfor jobcenterets krav v. Hjerneforsker Peter Lund Madsen

 

Tema: Førtidspensionsreformen

 

14.00 – 14.45 Hvordan bliver ressourceforløb bedre? - oplæg og drøftelse fra forsker, kommune og formand for Rådet for Socialt Udsatte, Jann Sjursen

 

14.45-15.15 Pause

 

Tema: Aktuelle emner – herunder regelforenkling

15.15-15.30 Thomas Kastrup-Larsen

 

15.30-16.15 Beskæftigelsesministeren Troels Lund Poulsen

 

16.15-16.30 Kort opsamling på dagen

 

 

 

 Tak for i dag!

 

 

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 København S - 3370 3370

Persondatapolitik